LEKCE BACHATY NEPROBÍHAJÍ!!! Z DŮVODU USNESENÍ VLÁDY